Một lần Tèo nói với Tý:

– Tao quyết định đi xăm mày ạ!

Tý liền nói:

– Mày định xăm cái gì, ở đâu?

– Tao định xăm bốn chữ “T T T T” ở tay trái và bốn chữ “Đ Đ Đ Đ” ở tay phải đó mày.

– Nghĩa là gì? – Tý hỏi.

Tèo nhún vai:

– Tùy tình huống! Nếu gặp thằng hiền thì tao nói bên tay trái là ‘Tiền, Tình, Tù, Tội’, tay phải thì ‘Đụng, Đâu, Đánh, Đó’.

– Nếu gặp dân giang hồ thì mày nói sao đây? – Tý hỏi.

Tèo gãi đầu cười:

– Thì tao nói bên tay trái là ‘Thương Trẻ Tàn Tật’ bên tay phải thì ‘Đang Đau Đừng Đánh’ vậy là êm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *