Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi:

– Ông uống rồi hả?

– Không một giọt!

– Thế thì thở vào đây – viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra.

Không có phản ứng. Viên cảnh sát nghĩ thầm: ‘Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?’. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm:

– Không, vẫn tốt. Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *