Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy.

– Bị cáo có vợ chưa?

– Dạ… rồi!

– Người ấy là ai?

– Dạ… bẩm tòa… một người phụ nữ!

– Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người… đàn ông chưa?

– Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như… chị tôi ấy!

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *