Trên bãi đất trống trước quán nước, hai anh lao công thành phố làm việc như máy.

Một anh đi trước đào cái lỗ, một anh theo sau xúc đất lấp đi. Cứ thế hết lỗ này đến lỗ khác đều diễn ra cái cảnh anh đi trước đào, anh đi sau lấp.

Hai anh làm hùng hục từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời gần đứng bóng mà vẫn chưa thấy ngưng nghỉ. Chịu hết nổi, ông chủ quán chạy ra hỏi:

– Các anh làm gì vậy? Anh thì đào lỗ còn anh kia theo sau thì lại lấp đi?

– Trong tổ trồng cây, ba tụi cháu phân công: cháu đào lỗ, nó lấp đất, một người trồng cây.

Ông chủ quán sốt ruột ngắt lời.

– Thế còn anh trồng cây đâu?

– Thằng ấy hôm nay nó bệnh nên xin nghỉ.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *