Tiểu Thuyết

Tử Việt Lan San

Chương 69 – Phiên Ngoại – Ngọt Ngào 100 Câu Hỏi — Gia Cát & Đoạn Đoạn [ Hạ ]

Phiên Ngoại – Ngọt ngào 100 câu hỏi — Gia Cát & Đoạn Đoạn [ Hạ ]

MC dị thường dứt khoát: Chúng ta tiến hành câu thứ sáu mươi bảy, xin hỏi các ngươi tắm trước khi H hay là sau khi H?

Đoạn Tinh cau mày: MC này không giống MC lần trước a…

Gia Cát nhỏ giọng: Người lần trước còn đang ở bệnh viện…

MC sợ run cả người: Cái kia, mời về trả câu hỏi.

Đoạn Tinh khiêu mi: Đều có, lúc đầu hai người chúng ta cùng tắm, sau là ta giúp y tắm.

Gia Cát: ╭ (╯ ╰ )╮

MC nghi ngờ: Tại sao?

Khán giả giận, rối rít ném trứng gà: Đè chết MC! Lúc trước rốt cuộc có xem qua hay không? Hôn mê rồi sao còn có thể tắm rửa? ! !

MC nơm nớp lo sợ: Câu thứ sáu mươi tám, lúc hai người H có giao hẹn gì không?

Đoạn Tinh: Giao hẹn? Không có!

Gia Cát ủy khuất: Mỗi lần ta đều nói cho hắn biết không thể làm lâu…

Khán giả lớn tiếng ồn ào: Chính là hắn một lần cũng chưa từng nghe qua! ! !

Đoạn Tinh ôm lấy: Ta thấy ngươi liền không dừng được, ai bảo ngươi mê người như vậy! !

Khán giả giận chỉ: Mượn cớ! !

MC: Câu thứ sáu mươi chín, ngài ngoại trừ cùng người yêu có phát sinh quan hệ với ai không?

Đoạn Tinh trợn mắt: Đương nhiên không có!

Gia Cát đỏ mặt: Ta cũng không có.

Khán giả rút ra khăn tay: Đáng ghét, thật là tốt mà…

MC: Câu thứ bảy mươi, đối với câu nói “Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể “, thái độ ngài là đồng ý, hay là phản đối?

Đoạn Tinh khinh thường: Đương nhiên phản đối, kẻ ngu mới có thể nghĩ như vậy.

Gia Cát gật đầu: Không thể, chỉ có cùng người mình thích mới có thể.

Đoạn Tinh bổ nhào ở hôn nhẹ: Ngoan…

Gia Cát: o (>﹏_

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *