Truyện Tử Cực Thiên Hạ của tác giả Hôi Manh Manh thuộc thể loại nữ cường, trùng sinh, tu chân, dị giới hay, triệu hồi, sủng văn, NP(1 nữ n nam). Nàng kiếp trước là sát thủ, cư nhiên trùng sinh ở trên người một nữ tử phế vật không có linh căn. Đối mặt với tu chân giới cường giả vi tôn! Kiếp trước là sát thủ không điều gì cố kỵ, kiếp này một bước khó đi! Phế vật linh căn thì như thế nào ?Trầm mặc đứng xem các ngươi cho là nhát gan sợ phiền phức? Ẩn nhẫn không
phát tác các ngươi nghĩ đến nàng dễ bị người khi dễ? Lẻ loi một mình đó
là đợi làm thịt sơn dương?Không có linh căn thì như thế nào?
Không môn không phái như thế nào? Không có linh thú như thế nào? Thiên
tài địa bảo hết thảy không có lại như thế nào?Không người biết đến trận pháp, như thế nào trong một đêm nổi danh! “Bảo sơn trận pháp, một trận khó cầu”!Sau biết thiên cực ra, thiên hạ lầm than, vạn thú bái phục! Sau biết nàng hô phong hoán vũ, minh ma tứ giới, nghe hiệu lệnh!Thế nhân cười nàng cuồng, sao biết bản thân nhìn không thấu?!Cùng đón đọc truyện hay để xem nàng như thế nào đảo điên ánh mắt thế nhân, bước đi trên con đường tuyệt thế cường giả ngôn tình sủng.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *