Category Archives: Trinh Thám

Truyện trinh thám là thể loại truyện lấy đề tài từ những chuyện ly kỳ trong cuộc đấu tranh giữa những nhà trinh sát với kẻ địch.