Hai người nông dân tán gẫu về cách sống. Một người nói:

– Tôi tin vào sức mạnh của sự chia sẻ, chỉ có chia sẻ mới giúp cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Mọi người đều bình đẳng với nhau, hơn thua hay tham lam ích kỷ để làm gì chứ.

Người kia hỏi:

– Tốt. Có phải ý anh là, nếu anh có hai con ngựa thì anh sẽ chia cho tôi một con phải không?

– Đúng vậy.

– Nếu anh có hai căn nhà. – người nông dân kia hỏi tiếp – Tôi sẽ được nhận một căn từ anh?

– Dĩ nhiên rồi!

– Vậy nếu anh có hai con lợn thì anh sẽ cho tôi một con?

– Ồ khoan đã nào! – người nông dân đầu tiên cau có – Làm thế nào anh biết nhà tôi đang có hai con lợn?

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *