Bạn đang đọc truyện Trảm Tiên của tác giả Nhâm Oán trên trang web khotruyenfree.com. Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.
Nhân giới trảm nhân!Yêu giới trảm yêu!Ma giới trảm ma!Tiên giới trảm tiên!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *