Trong buổi thi về luật hình sự, giáo sư hỏi sinh viên: – Anh hãy cho tôi biết thế nào là sự lừa dối?

– Thưa giáo sư, điều đó xảy ra khi thầy cho tôi rớt. – cậu sinh viên đáp.

Giáo sư nhướng mày:

– Nghĩa là sao? Cậu hãy giải thích cụ thể!

Cậu sinh viên điềm tĩnh giải thích:

– Theo bộ luật hình sự thì lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo sư!

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *