Hai con đom đóm gặp nhau. Một con có một vết bỏng trên đầu, bay vội vã.

– Đi đâu mà vội thế ?

– Tôi đi khám mắt.

– Ơ, nhưng anh bị bỏng ở đầu mà.

– Ờ! Đêm qua đi chơi khuya về thấy lập lòe tôi tưởng vợ tôi, tôi ôm chầm lấy toan hôn thì mới biết là cái tàn thuốc lá.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *