Category Archives: Tiên Hiệp

Tiên hiệp có thể nói bắt nguồn từ võ hiệp, sớm phát triển từ thời Dân quốc, võ hiệp vốn chân thực mà Hoàn Châu Lâu Chủ (tác giả của “Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện”) là người tiên phong hư ảo hóa võ hiệp, nửa hư nửa thực, từ đó mở ra thời kỳ bách gia tranh minh dòng tiên hiệp. Nhưng sau đó Tiên hiệp tạm ngưng phát triển một thời gian do sắc thái thần thoại mang tính then chốt chưa được các tác giả tiên hiệp nghiên cứu thấu đáo. Cùng lúc đó, văn hóa võ hiệp đi vào thời kỳ cuối, Tiêu Dật với “Kiếm hiệp truyền kỳ”, Mặc Dương Tử với “Tiên phàm kiếp”, Hoàng Dịch với “Phá toái hư không”, phong cách càng ngày càng “tiên hiệp hóa”, đây đều là những sáng tác mang tính thử nghiệm, và không được các tác giả võ hiệp khác coi trọng, do đó “tiên” và “hiệp” ngày càng tách rời.

Tiên Hiệp - Thần Đế
Thần Đế

kho truyện free
Đỉnh Thiên Truyền Thuyết