Tên cướp xộc vào nhà giơ dao đe dọa người phụ nữ chủ nhà, hắn quát:

– Bà hãy nói ngay tiền bà để ở đâu, nếu không, tôi sẽ giết bà!

Người phụ nữ sợ hãi hỏi:

– Nếu tôi nói thì anh sẽ không động đến tôi chứ?

– Tôi sẽ không động đến bà.

– Anh thề đi.

– Tôi thề.

– Tiền tôi để ở quỹ tiết kiệm…

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *