Giới thiệu : Đại Việt quốc , Lê vương bị quân Minh vây hãm ,
đại tướng Lê Phong bất chấp sinh mạng hiến kế , giả làm Lê Vương , dẫn dụ quân
địch để Lê Vương thoát vây.Lê vương thoát khốn , vị tướng quân kia anh dũng hi
sinh , không ngờ đi qua luân hồi môn , luân hồi tới dị giới , một thế giới không
có gì khác so với thế giới cũ , chỉ khác một điểm , nơi này quyền lực không phải
hoàng quyền , quyền lực chính là thực lực.Ở nơi này , đạo lý nằm trong tay kẻ mạnh , võ lâm bang phái
cường hãn , tu chân môn thần bí , đại gia tộc cổ xưa , dị tộc quỷ dị mới là kẻ
đứng đầu.Trải qua luân hồi , mất đi ký ức tiền thế , Lê Phong bước
trên con đường mới , con đường Tịch diệt.Truyện đầu tay của ta , mong cả nhà ủng hộ…

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *