Với tất cả quyết tâm dùng tất cả sức mạnhhuyền huyễn của mình trong truyện Thu Thập Linh Hồn của tác giả Thiên Chỉ Hạc để xuyên không qua các thế giới tìm linh hồn của nàng.

Ta sẽ làm tất cả mọi truyện để có thể mang nàng trở lại bên ta, Quân Vô Ưu, hãy chờ ta.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *