Tèo và Tý ngồi tán gẫu về phụ nữ. Tèo hỏi:

– Tôi đố anh thời gian nào trong năm chị em phụ nữ kiệm lời nhất?

Tý ngần ngừ đáp:

– Chẳng biết nữa.

– Là tháng hai. – Tèo hào hứng.

Tý nhướn mày:

– Tại sao lại là tháng hai?

Tèo cười đáp:

– Vì đơn giản tháng hai ít ngày hơn những tháng khác trong năm.

– Chí lý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *