Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng.

Thấy lâu, một tên hỏi:

– Mày làm gì mà mở lâu quá vậy?

– Từ từ tao đang dùng chân để mở két sắt mà?

– Tại sao mày lại dùng chân để mở?

– Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *