Đừng dễ dàng nắm tay một ai đó xa lạ. Vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra… Kết cục trong chuyện cổ tích, Lọ Lem tìm được hoàng tử. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi Tôi giống Lọ Lem.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *