Tân Phong Lãnh Địa thuộc thể loại dị giới nữ
cường nói về trên đời này không có võ kỹ rực rỡ, không có công pháp cao thâm… Đây là câu chuyện về một người xuyên không dần dần thay đổi cuộc sống, văn hóa,
giải trí ở thế giới khác. Đây là câu chuyện về một cái lãnh địa dần dần chuyển đổi trở thành thành phố hiện
đại hóa, dẫn dắt trào lưu mới ở thế giới khác. Trong truyện có một chút nhiệt huyết, có một chút đấu tranh, là quá trình những
sự vật mới xuất hiện, cùng với thôn trang nhỏ dần dần phát triển lên thành đế
quốc giải trí. Song song đó, mời bạn cùng đến với Tạo Hóa Chi Môn, tựa truyện
cùng loại nổi bất nhất hiện nay.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *