Tô Trần trong truyện Ta Là Tiên Phàm của tác giả Bách Lý Tỉ chỉ là một người phàm giới, thế nhưng lại sở hữu Thanh Thạch Lệ. Trong lần mở ra Linh Đài của bản thân một cách vô tình, hắn nhận ra
trong thức hải vô biên có một tòa Linh Sơn lớn một tấc vuông, cũng chính là đất Tiên Linh thế ngoại đào nguyên.Linh Tuyền có thể nuôi
hạt giống tiên, Linh Mạch có thể mở ra động phủ tạo hóa thần đế, sinh ra mấy Tiên Linh
Nhi, linh thảo tiên hoa khắp mười dặm như tiên cảnh.Bách Lý Tỉ cũng đồng thời là tác giả của
những truyện tiên hiệp hot như Tử Phủ Tiên Duyên, Tiên Phủ Chi Duyên, Tiên Thành Chi Vương… Mời các bạn cùng đọc truyện và cảm nhận tác phẩm.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *