Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Câu chuyện trong Ta Có Dược A! của tác giả Y Lạc Thành Hỏa kể về Cố Tá xuyên không qua lúc 15 tuổi, lại có vẻ như theo nghề y nên tâm thiện lương, tiểu bạch cũng đúng. Tuy nhiên, ngay từ đầu đã có vài vấn đề liên quan đến cách hành xử của cậu. Mới gặp Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai đã bại lộ không gian và sách thuốc cổ. Khi quen thuộc lên, đủ tín nhiệm, kể về hệ thống thì không sao. Song mới có ngày thứ hai, nói quen thuộc cũng chẳng phải nữa. Hắn còn có trí nhớ cực tốt, lật qua một lần là nhớ. May hắn không có ý định gì lợi dụng đám sách này ấy. Ngoài ra, Cố Tá chữa bệnh cho Công Nghi Thiên Hành, đổi lại là dược liệu chế thuốc.

Truyện tác giả không viết văn án để tạo sự lôi cuốn cho người đọc.

Trích đoạn:

Cố Tá: Ngươi có bệnh a?

Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao?

Cố Tá: Ngươi có bệnh a!

Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao?

Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a!

Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu.

Cố Tá: Ngươi muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.

Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi.

Cố Tá:……

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *