Thế giới huyền huyễn là nơi mà các tác giả thỏa sức tưởng tượng, viết nên thế giới mông lung, huyền ảo. Tác giả Dưỡng Nhạc Đa cũng đã vẽ về một thế giới như thế trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào.Văn án truyện:Lâm Nhàn ra sức khuyên nhủ: Ta chỉ muốn phát tài một các yên tĩnh thôi.Hệ thống: Không, người làm thế không được!Chúc mừng chủ nhân mở được gói đặc quyền VIP, lấy được kỹ năng [một tay mở Ferrari]…Chúc mừng chủ nhân mở được vật dụng, [thẻ tiêu phí phản hồi bạo kích]……Dưới sự khuyến khích của hệ thống, Lâm Nhàn dần phát hiện mình đang đi nhanh trên con đường trở thành nam thần công lược hệ thống toàn năng không lối về…

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *