Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 531 – Nói được là làm được, ngày giỗ của Ngao Thụy

Một luống Hàn sät khi, vừa có thể cu tinh mang Lý Tram Anh, vừa có thé chiếm được cảm án của quốc sự Đại Hoa, còn có thể tăng lên cảnh gidi tự thần, chuyện nhất cử tam tiện này là chuyện tót hết mứt. Nhất định chính là miếng bảnh làn tu trên trời rơi xuống, Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp vui mừng, làm sao có thế cư tuyệt cho được?

Mới vừa rôi già và cự tuyệt, chẳng qua là cố ý hu dọa quốc sư Đại Hoa thôi.

*Trời cũng giúp mình!”

Khi vừa ra khỏi sân nhỏ sau hàng rào tre kia, khỏe miệng của Tiêu Nhất Thiên hai cong lên, thành một nụ cười thích 9

Có điều

Đúng như Tiêu Nhất Thiên củng quốc sư Đại Hoa nói, chuyện này lên, nông lòng sẽ hư bột hư đường hết. Thần ở kinh đô Đại Hoa, chung quanh không biết có bao nhiêu cập mát nhìn châm chàm hai người bọn họ, làm việc phải hết sức cấn thành

Giáng như bãy gia..

Dựa vào lực cám giác mạnh mẽ vượt xa người bình thuờng, Tidu Nhất Thiên có thể ý thực được hết sức rô ràng của, o may chục thuớc sau lưng anh, hương mười một giờ, trong một bui hoa có hai tên gác ngám đang nhìn chầm chậm nhất cử nhất động của anh chắc hẳn đó là người Hoa Tuấn Vũ phải tới”Bạn Thiện”

Mô vừa đùng vừa tốc độ, Thuơng Thinh trở ia, di nhanh tdi đon Tiêu Nhất Thiện, cuời hội “Nhanh như vậy đã và ngoài rối? liạn Thiên nói chuyên với hiệu trường như thế nào

Từ khi Thung Thinh rời đi, luc về đến tổng cộng chỉ có hai chứng mười phút đồng hội

Thật ra thit

Thương Thịnh trong lòng y là muốn hỏi, anh cùng hiệu trường đã nài những gì? Những lời đến khóe miệng, ông ta nhin được, đói một cách hỏi khác uyển chuyển hơn. Dù sao, miềng lưỡi của “Điều Tạc Thiện” giống như họng súng vây, lời lỗ măng nào cũng làm nội hội không cần thận thi tư mình chuốc khối

“Không có gi!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói nói: “Tuy tiện trò chuyện một chút!

Quả nhiên!

Tiêu Nhất Thiên mặc dù là lấy danh nghĩa của chi nhánh thành Thanh Thủy tham gia đại hội võ thuật toàn viện vào ngày mai, nhưng cũng không phải là học trò của chi nhánh thành Thanh Thủy, không thuộc quyền của Thương Thinh cúng Thuơng Triết, muốn mai lời từ trong miệng anh ra thật không dễ dàng git

Vì vậy!

Thương Thinh thờ dài, vòng vo thứ dà xét noi: “Hiệu trường đại nhân là mặt mũi của Hoàng chủ, lại có lòng thương người, chính là linh hôn của học viện Đạt Ma, tôi rất ngường một

“Chi tiết

“Trời ghen ty anh kiệt, Trâm Anh cô gái nhỏ để hỗ ế không tinh, hiệu trường đại nhân lại gặp tài và bất ng8. Hy vọng ông trời có mát, trả lại sự trong sạch cho hiệu trường dại nhân, có thể cho cô gái nhà Trăm Anh sdm ngày tinh lạiHiển nhiên.

La tổng viện trưởng lão Học viện Đạt Ma, vài tinh huống của quốc sư Đại Hoa, Thuơng Thinh rất hiểu tô, biết bệnh tinh của Lý Tràm Arih. hon nia đng tra cong doàn được, quốc sư Đại Hoa có ý mời Tiêu Nhất Thiên đến là chuyện của Lý Tram Anh

“Ông trời?”

Tiêu Nhất Thiên ngắng đấu nhìn trời một cái, vừa đi vừa nội “So với ông trời, tối cảng tin rằng nhân định tháng thiến”

Đùng vày!

thế giới mạnh hiếp yêu, quả đám mới là chân lý duy nhất. Đdi với người

yếu thể mà nói, cường giá chinh là trời, cường già lời chính là đạo trời, thế thi ang trời mà mát à đầu?

Cho nên!

Chi có bản thân trở nên mạnh hơn, mài có thế có quyền thà manh nói tot

Ha hat

Thương Thinh lúng tùng cười một tiếng ông ta coi như là đã nhìn ra, người tên “Đều Tạc Thiên” trước mất này dã tầm bứng bứng, không sợ trai, không sợ đất, muốn hội ra chút thông tin hữu dung, e là vô icht

Trên đường!

Đụng phải không it học trò học viên Đạt Ma, thấy Tiêu Nhất Thiên, biểu tinh bọn họ kỳ lạ, chỉ chỉ chỗ chỗ vào Tiêu Nhất Thiên, cái này khiến cho Tiêu Nhất Thiên không tránh khôi có chút nghi ngờ là bởi vì chuyên với Luc Vy Anh tối ngày hôm qua sao?

“Danh sách tham gia đại hội võ thuật toàn viện tôi đã đưa sên rói

Thương Thinh giải thích: “Bày giờ chắc đã công khai, một mình cầu cùng lúc tham gia thi đấu với Am Canh trung kỹ và Am Cảnh hau kỳ. Chuyên này chi xuất hiện ba lần trong lịch sử của đại hội võ thuật toàn viện, khó tránh khôi khiến cho người ta bàn tán!”*Một người trong đó chỉ xếp hang thứ tám trong cảnh giới tN đầu thấp, không có tư cách tham gia thi đầu với cảnh giới cao Ngưdc lại, hai người khác xếp trong ba người hạng cao ở cành gidi thấp, đáng tiếc Thi đầu với cảnh giải cao han thi lại không thể lọt được vào mười nguời đáu bàng”

Dựa theo quy tắc của đại hội võ thuật toàn viện, xếp trong ba hang đấu vong đầu cáp thấp môi có tư cách thi đấu cấp cao Nếu không, học trò cánh giới thấp ai cũng đăng ký thi vdi cánh giới cao, thể chẳng phải toạn hết rôi hay sao?

Rất nhiều học trò trong học viện đã biết võ trước, thì sẽ giống như Trần Nhất, toàn c áp chế cảnh giới của mình, để hy vọng sẽ giành được thứ hạng cao. Khi thi đấu trận cảnh gidi thấp sẽ tuy lúc mà chọn tấn công đột phá, giành được ba thứ hạng đầu, hông khiêu chiến với cảnh giới cao hơn!

Nhưng mà!

Trục Tiêu Nhất Thiên, chỉ có ba người đã thứ như vậy

Khó khăn

Quá khó khăn

Đầu sao, ở cành giới thấp tận lực áp chế cảnh giới tự thân, có thực lực tấn công, sau này có thể tam thời đột phá đến cánh giới cao hơn, cần phải đối mặt với những đối thủ khác cũng là người xuất sắc trong cùng cảnh giới. Thăm chi, người đó có khi đã đạt tôi trang thái tột cùng trong cảnh gid, nhưng cũng dốc lòng áp chế cành giới tự thân!

Cái này còn đánh làm sao?

The a

Tiêu Nhất Thiên nhìn Thương Thịnh một cái, giong binh thân thuận miệng nói “Tôi không giống bon ho. Hang đầu Am Cành trung kỳ, tôi muốn Am Cảnh hậu kỳ, tôi cũng muốn đứng đầu!”.

“Chuyện các người yêu cầu, tôi nói được là làm đượci

Thanh ân không lớn nhưng mang một loại manh mệ tự tin không có gì sánh kip”Đượcl”

Thương Thanh ngần nguời, không nhịn được đưa tay phải ra, gió ngón tay cái, cho Tiêu Nhất Thiên một lời khen tặng, đấy côi tông meng đợi nói, “Đà như vày, lào già đây lên môi mát mong cha, cho nhin bạn Thiên ở dai hội vô thuật toàn viện tòa sáng vượt trội

*Còn có một chuyện..

Dường như nghI tới diều gi, Thudng Thịnh chuyến sang chủ để khác, lạ noi: “Trước khi tôi tới nhận được một tín tức, hình như Ngao Thụy cũng ghi danh, muốn tham gia đại hội võ thuật toàn viện vào ngày mail”

“Hơn nữa chỉ dịch danh muốn khiêu chiến vai cut

“Cuộc chiến sinh từ ”

“Không chết không thể ”

*Thực lực của Ngao Thụy tôi rất rõ ràng, trong học trò Âm Cảnh ở tổng viện, anh ta cũng coi là người xuất sắc, có thể xếp vào mười người đứng đầu. So với những học trò khác trong cùng chi nhánh, hắn có thể đứng vào ba hang đầu!”

“Cha nên”

“Dưa theo quy tắc của đai hôi vô thuật toàn viện, học trò tóng viện có thể ta sản khiêu chiến, điều kiện tiên quyết là được đối phương đóng ý. Vì lý do an toàn, câu có thể giống như chạng vạng tối ngày hôm qua, cự tuyệt khiếu chiến của anh ta, chi cần cậu không chấp nhan, anh ta sẽ không có cách nao!”

Nghe var!

Tiêu Nhất Thiên dứng bước!

Chus thể một tiếng

Xem ra, tối ngày hôm qua tuy không có xãy ra cái chuyên gi với Lục V Anh hết nhưng tến khốn kiếp Ngao Thụy kia quà nhiên bị tức chết, giận điện lăn, không nhịn được, nghĩ đủ cách muốn chịu chếtChinh là mong muốn của Tiêu Nhất Thiên

“Ba hang dầu saot

Tiêu Nhất Thiên hứ lanh một tiếng, trắm giọng nói Tội Hội Hội An (khi chu kỳ tôi cũng muốn đứng đầu, chi là ba hạng đấu thôi, có gì đáng sợ.

“Cho nên

“Đến lúc đó, tôi sẽ tiếp nhận khiêu chiến của anh ta, sau độ ngay trước mật của mọi người, đường đường chính chinh đánh chết anh ta ở trên săn dầu, để cho anh ta biết, tôi không chỉ có thể đoạt người ph nữ của anh ta còn có thể lấy mạng của anh ta.”

Nói xong

Tiêu Nhất Thiên đi thẳng vào trong khu láu của chi nhânh thành Thanh Thủy, trở về phông của minh

Thương Triết một mình đừng trước cửa khu lầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên, con người co rút lại dữ đội, tim đập mạnh. Ông ta dang suy nghĩ nếu như “Điều Tạc Thiên thất sự đánh chết Ngao Thuy ở đại hội đầu vô toàn viên, kết quả sẽ như thế nào?

Nhà họ Ngao Là kinh đô sẽ phàn ứng thể nào dây

Sở rằng.

Có khi nào sẽ bất chấp tất cả mà truy giết “Điều Tạc Thiên” chứ?

Nhưng mà

Thương Triết không biết là, Tiêu Nhất Thiên cùng Lục Vy Anh ở trong phòng “mở mờ ám ám” cũng được, chang vang tối ngày hôm qua ở ngoài của học viện công khai làm nhục Ngao Thuy cũng xong, lấn lượt khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Ngao Thụy bằng cả tốc nhà họ Ngao. Thật ra thi chính là muốn có ý kích thich Ngao Thuy bằng cả tộc nhà họ Ngao, khiến cho bọn họ không nhịn được tự minh động thút

Anh không giết tối, sao tôi giết được anh?

Một khi Ngao Thuy ra tay, đó chinh là ngày giỗ của Ngao Thuy

Cá nhà họ Ngô một khi ra tay, thế sé là ngày cả gia tộc họ Ngô tuyến diệt!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *