Nội dung: Alice, một người ngoài hành tinh " Sói ăn thịt người". Nhưng trong mọi trường hợp, Frey muốn bảo vệ cô ấy và chống lại các chỉ định. Từ bỏ nhân dạng này như một người hành tinh. Nhưng bắt đầu theo đuổi cách để trở lại làm một con người!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *