Người đàn ông say xỉn xuất hiện tại đồn cảnh sát cùng lời than vãn:

– Vợ tôi bỏ đi biệt tích…

– Từ khi nào? Viên cảnh sát hỏi

– Trước đây hai tuần lễ.

– Tại sao để đến tận bây giờ anh mới đến báo?

– Do mải bù khú với bạn bè nên tôi quên mất là mình đã lấy vợ.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *