Phi kiếm vấn đạo – Đang tiến hành – Ngã Cật Tây Hồng ThịGiới thiệu truyện tiên hiệp đặc sắc này!Huyền minh ảo
giới, có mười vạn tám trăm nghìn điều lạ. Điều lạ ở thế giới này lại chẳng hề lạ
lẫm, nơi đây có hồ tiên, cũng có hà thần, lại càng có nhiều thủy quái, đại yêu.
Sự lạ nhất ở ảo giới có lẽ là tồn tại những kẻ tu hành.Kẻ tu hành ảo
giới mở được pháp nhãn liền có thể thấu thị yêu quái, đại nhân nào pháp lực cao
thâm luyện được phi kiếm, càng có thể giết địch ngoài ngàn dặm. Tựu chung khi đã có thể tu tiên, phàm
không việc gì không làm được.Tần
phủ nhị công tử Tần Vân, cũng là một kẻ hứng thú tu hành. Đường tu tiên gian
truân vất vả, lại có thể gặp họa từ những quái vật đầy rẫy xung quanh. Tần Vân
dù là công tử quyền lực, cũng không đủ sức mạnh chống chọi lại với những nguy
hiểm luôn lờn vờn. Con
đường tu tiên của công tử Tần Vân, lắm gian truân và cũng đầy thử thách

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *