Một người phụ nữ bị ra tòa vì tội ăn trộm, thẩm phán hỏi:

– Cô đã ăn trộm cái gì?

– Một hộp đào.

– Thế trong hộp đào có bao nhiêu quả?

– Thưa tòa 5 quả.

– Được rồi, cô sẽ phải ngồi tù 5 ngày.

Bất ngờ ông chồng nói to:

– Nhưng… thưa tòa…

– Cái gì nữa? – tòa hỏi.

– Cô ấy còn lấy trộm một hộp hạt đậu nữa!

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *