Trong bữa ăn, thấy chồng cằn nhằn, cô vợ hờn dỗi:

– Anh lại chê món em nấu, suốt ngày bẻ hành bẻ tỏi, ai mà chịu được. Thế mà hồi chưa cưới, anh thề thốt sẵn sàng chết vì em!

– Thật à?

– Chứ sao nữa! Anh đã thề hàng nghìn lần như vậy.

Người chồng thở dài:

– Thôi được! Nếu thế thì anh sẽ ăn món này vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *