Tựa truyện tiên hiệp truyền kỳ mang tên Nơi Này Yêu
Khí Rất Nặng nói về Bạch Tỳ thành công xuất môn từ tiên môn Bất Chu, làm
sao có cuộc sống ăn chơi trụy lạc, lăn lộn trong trốn hồng trần….Làm sao hô mưa
gọi gió? Còn xưng bá thiên hạ? Không không không, Bạch Tỳ chỉ nghĩ cách thuần
phục được tọa kỵ (vật cưỡi) của mình… (truyện có chút huyền huyễn nên các bạn đừng
ngạc nhiên nhé)(Này, chính cô là thú, còn muốn cưỡi ai nữa!)Tiểu kịch trường:Ngày nào đóBạch Tỳ: Để cho ta cưỡi một chút thôi!Đằng Sơ Nhất: tà tà liếc một!Bạch Tỳ:` ~~` rõ ràng là tọa kỵ của ta!Đêm nào đóĐằng Chi Sơ: Ngoan, tự mình đến ngồi lên.Bạch Tỳ: (-_- ! ! ! )Đằng Sơ Nhất: Sao? Bổn tọa không phải “vật cưỡi” của ngươi sao?Bạch Tỳ: truyện đã một vạn năm rồi, tại sao ngươi còn không thành tiên hả?Đằng Sơ Nhất: (chậm rãi cầm tay Bạch Tỳ đặt trên trái tim mình, rất ư đậm chấtngôn tình) nơi này yêu khí rất nặng.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *