Nhân Đạo Kỷ Nguyên là một trong những truyện tiên hiệp
hay viết nhiều về đạo, ai cũng có đạo của chính mình. Là nhân vật chính, con đường
nhập đạo của Nam Lạc đầy màu sắc: ba năm ngồi dưới tuyết, ba năm ngồi cạnh lò
đan, một năm tụng Hoàng Đình, một năm cầu đạo tại Ngọc Hư, một năm đứng lặng
sân Thiên đình, ba năm hộ Thái Nhất dò xét thiên địa; 10 năm luyện hóa Thái Âm
bi; 7 năm bước bộ xuyên sơn hà; 33 năm nhập huyết hải trải 300 kiếp, 1000 năm
luân hồi trong tính càn khôn, để mà:”Tu đạo nửa trăm, nhất thời ngộ đạo, một kiếm hóa thiên hà””năm trăm năm kết đạo duyên, hồng hoang thiên địa tiêu xa tiên …”- Truyện online này có nhiều trận chiến, tất nhiên, có sinh linh, có đạo, ắt phải
chiến. Có tiểu chiến, cũng có đại chiến; có trận chiến chỉ là sát na, cũng có
trận chiến kéo dài 200 năm; có trận chiến tĩnh như núi, cũng có trận chiến kinh
thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.- Truyện cũng có tình, nhưng nhẹ nhàng, sâu lắng theo lối tiên hiệp cổ điển.- Pháp bảo, đan dược cũng có nhưng chỉ là ngoại vật, mang tính dẫn dắt.- Khác với Hồng Điệp, truyện có cảnh giới. Mỗi đạo tu hành có thể có các cảnh
giới khác nhau. Theo đạo của NVC thì có luyện khí hóa tinh, luyện tinh hóa thần,
luyện thần phản hư, nguyên thần nhập đạo, tiên cảnh, thần cảnh, đạo cảnh, thánh
cảnh. Ai da, cùng cảnh giới nhưng thần thông có thể chênh lệch cả trời đất. Vì
vậy, cảnh giới cũng chỉ là cái để dẫn truyện mà thôi.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *