Hai người bạn nói chuyện với nhau:- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

– Sao vậy?

– Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

– Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

– !?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *