Truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống của tác giả Cự Trì Liệu được đánh giá là một tuyệt tác khoa khuyễn hay nhất, có lượng người đọc theo dõi đông đảo trên trang web khotruyenfree.com được yêu thích nhất.Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với một cái hệ thống mang tên là “Nam thần công lược”.Từ đó trở đi, một ngày của Hạ Lãng chính là xoát hảo cảm của nam thần kêu ngạo -> đi tìm chỗ chết -> hấp dẫn lực chú ý của nam nhâ -> tiếp tục xoát hảo cảm -> bi thương bị ba ba ba ngày.Hạ Lăng: Đã hãm hại ta thì mau ra đây, tao cam đoan sẽ khiến mày chết ba phần tư.Văn án không đứng đắn:Hệ thống: [Nhiệm vụ cưỡng chế: Đối với nam thần nói: “Nam thần tôi thích
anh, tôi muốn sinh hầu tử cho anh”, hạn trong một giờ, thất bại sẽ bị
nam thần ba ba ba.]Hạ Lăng: Hệ thống, mày có thể không hãm hại tao nữa được không?Hệ thống: … Chúc mừng Player nhiệm vụ thất bại.Hạ Lăng: Xin! Đừng! Nháo!① Mục tiêu trước mắt công lược thế giới: Mạt thế –> _(:з” ∠)_ –> vườn trường –> tinh tế –> meo >▽< –> quỷ công
–> lang băm ngươi khỏe, lang băm tạm biệt.② Tác giả không có một chút quan niệm thường thức, BUG nhiều thỉnh tha thứ③ Xuyên trở lại là thân thể nguyên bản④ Văn này là 1 x 1

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *