Hai sinh viên gặp nhau:

– Thằng Tí vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mỳ đến thăm nó nhé.

Anh bạn sinh viên kia ngạc nhiên:

– Cái gì? Thăm người ốm sao lại mang bánh mỳ.

– Thế thăm người ốm thì người ta hay mang theo những gì?

– Thì đường sữa, hoa quả…

– Đấy! Bánh mỳ mà chấm sữa thì tuyệt. Mà khối đứa mang sữa đến thăm nó rồi, mang theo bánh mỳ là đúng điệu nhất rồi còn gì nữa

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *