Thấy Tý mặt bị thâm tím, Tũn tiến lại hỏi:

– Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Đánh nhau đâu, tớ với thằng Tèo chỉ tranh luận thôi.

– Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày quốc tế phụ nữ. Đã sai còn hay bảo thủ.

– Trời!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *