Một ngày tại trường Y, giáo sư đang giảng cho các sinh viên về một số khái niệm phức tạp.

Đột nhiên một sinh viên năm nhất thốt lên một cách đầy tức giận:

– Thưa thầy, em thật không hiểu tại sao chúng ta phải học những thứ này chứ?

Giáo sư đáp:

– Để cứu lấy sự sống của bệnh nhân.

– Cứu lấy sự sống bệnh nhân với mớ lý thuyết vật lý khó nhằn này thưa thầy?

Vị giáo sư từ tốn đáp:

– Không, nó giúp chúng ta loại những người không đủ thông minh ra khỏi chương trình học thôi.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *