Trong giờ kiểm tra, Tý hích vào lưng Tồ nói:

– Này, mày né qua một chút cho tao coi bài chút đi!

Tồ ngồi im không động đậy, khẽ lên tiếng nói với Tý:

– Bài thì tao làm xong rồi, nhưng không biết có đúng không nữa. Mày đừng chép.

Tý lại hích vào lưng Tồ bảo:

– Không sao, tao chỉ coi để tránh mấy đáp án mày chọn thôi.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *