Một ông lão đến phòng khám bác sĩ than vãn về cái chân bị đau của mình.

Sau khi khám qua, bác sĩ lắc đầu nói:

– Tôi e rằng đây là bệnh của người già thôi. Đành phải chịu vậy, chẳng có cách nào chữa khỏi đâu.

Ông lão tức giận:

– Ông đừng có nói bừa như thế. Làm bác sĩ gì mà chẩn bệnh cũng sai được.

Vị bác sĩ ngạc nhiên:

– Sao ông biết là tôi chẩn bệnh sai chứ?

Ông lão chỉ vào cái chân còn lại và quát:

– Sao lại không biết chứ. Ông xem cái chân này có bị đau đâu, nó bằng tuổi với cái chân kia đấy chứ.

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *