Hãy xem cách mà ta hòa quyện với thế giới khoa huyễn này.there’s only one proper way for a professional soldier to die: the last bullet
of the last battle of the last war.[Truyện về người lính chuyên nghiệp chỉ có một cách chết đúng: chết dưới viên đạn
cuối cùng của trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến tranh Lịch Sử Tiến Hóa Của
Củi Mục cuối cùng.]Làm một người đấu tranh cho sự sống còn bị đặt lên vai rất nhiều trách nhiệm,
phải chết cho một tín ngưỡng tự do.Đây là câu chuyện xuyên không hay về một cây gỗ mục(1) không ngừng trưởng thành
trong lễ rửa tội từ máu và lửa.(1): ý nói nữ chính.Sinh mệnh không chỉ, linh hồn không tắt, tín ngưỡng bất diệt(2)(2): đây là câu châm ngôn của tác giả nên để tôn trọng tác giả, ta không dịch
nó ra, mọi người tự hiểu nhé!.

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *