Anh chàng thất nghiệp than với bạn:

– Hôm trước tớ xin việc tại một công ty và trải qua vòng phỏng vấn một cách xuất sắc.

– Chúc mừng cậu!

– Nhưng… khi kiểm tra hồ sơ của tớ, họ bảo không trúng tuyển.

– Sao vậy?

– Họ bảo bằng của tớ là bằng giả.

– Sao họ biết?

– Thì chính họ bán bằng cho tớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *