Ông bác sĩ nọ vốn không ưa anh chàng sinh viên Y khoa thực tập đang tán tỉnh cô con gái rượu của ông.

Vì thế ông ta luôn tỏ ra khó chịu ra mặt và tìm cách tống khứ chàng trai đi cho khuất mắt. Một lần, ông hỏi con gái:

– Thế con đã nói thẳng với nó là bố coi nó chỉ là đồ vô tích sự hay chưa?

– Vâng, con nói rồi!

– Vậy anh ta trả lời thế nào?

– Anh ấy bảo đó không phải là lần chẩn đoán nhầm đầu tiên của bố!

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *