Giữa giờ chiếu phim, một bà len qua dãy ghế để ra ngoài.

Khi trở lại, bà ta hỏi ông ngồi đầu hàng ghế:

– Này, ban nãy khi ra ngoài, hình như tôi giẫm phải chân ông?

– Vâng, nhưng bà đừng bận tâm, tôi không đau đâu.

– Ồ, ông cũng đừng bận tâm. Tôi hỏi chỉ cốt để biết có đúng hàng ghế của mình không thôi!

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *