Trước tiết thao giảng vật lý, cô giáo dặn cả lớp:

– Khi thầy hỏi là tất cả phải giơ tay hết nhé, em nào không biết thì co ngón tay lại.

– Dạ! – Tất cả học sinh đồng thanh đáp.

Trong tiết thao giảng, có 10 giáo viên khác đến dự. Cô giáo đặt câu hỏi:

– Tại sao chiếc xe chuyển động được?

Cả lớp đều giơ tay.

– À, lớp ta hôm nay giỏi quá. Vậy Tí em nói cho các bạn biết xem nào.

– Dạ thưa cô, em co mà!

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *