Hai vợ chồng trẻ cùng thảo luận với nhau về số con trong tương lai. Anh chồng nói:

– Anh muốn có hai đứa, như vậy là đủ đẹp.

Cô vợ cãi lại:

– Em muốn sinh ba đứa cho vui nhà vui cửa.

Anh chồng kiên quyết:

– Không, anh nói hai là hai. Sau khi sinh đủ hai đứa, anh sẽ đi kế hoạch.

Cô vợ nghe thấy thế, trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Được thôi, nhưng em hy vọng anh sẽ đối xử với đứa thứ ba giống như con ruột của mình.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *