Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú.

Không may, hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động, hỏi:

– Ai đó?

Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng:

– Meo… meo…

Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc.

Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy:

– Ai?

– Lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *