Một người đàn ông sở hữu một nông trại nhỏ ở Montana bị khiếu kiện là bóc lột nhân công khi bắt họ làm việc quá nhiều với mức lương ít ỏi.

Tòa án liền cử luật sư xuống xem tình hình thế nào. Người luật sư hỏi:

– Tôi cần biết danh sách nhân viên ở đây và chế độ lương bổng mà ông đã chi trả cho họ.

Người đàn ông trả lời:

– Tôi có một người chăm sóc nông trại đã làm việc với tôi 3 năm. Tôi trả cho ông ấy 200 đô la mỗi tuần và ăn ở miễn phí.

– Tiếp theo?

– Tôi thuê một đầu bếp, cô ta đã làm việc ở đây 18 tháng , được ăn ở miễn phí và được trả 150 đô la mỗi tuần.

– Còn ai nữa không? – vị luật sư hỏi.

– Còn một người tạp vụ, ông ta đã làm ở đây hơn 50 năm, mỗi ngày làm 18 tiếng, đảm nhiệm hơn 90% khối lượng công việc của nông trại. Mỗi tuần ông ta được trả khoảng 10 đô la, tự chi trả tiền nhà và tiền ăn uống.

Vị luật sư nghiêm mặt:

– Được rồi, tôi muốn nói chuyện với người tạp vụ đó.

Người đàn ông nhún vai:

– Thì ông vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *