Một người say mèm đến cửa trước của xe buýt, líu lưỡi hỏi:

– Xe… này… đi đâu… vậy?

– Xe này đi đến sở thú bác ạ – một số hành khách lên tiếng.

Người say lại ngật ngưỡng bước về cửa sau xe buýt và hỏi tiếp:

– Xe… này… đi đâu… thế?

– Đi đến sở thú – mọi người đáp.

Nghe vậy anh say nhún vai:

– Quái thật! Sao hôm nay xe nào cũng đi sở thú cả thế nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *