Bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân:

– Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?

– Ồ vâng, cảm ơn bác sĩ đã chạy chữa.

– Thật sự công hiệu phải không?

– Vâng thuốc rất tốt bác sĩ ạ.

– Vậy thì tôi cũng phải uống thử xem. Tôi cũng bị đau y hệt như anh.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *