Trong một buổi phỏng vấn việc làm.

Người phỏng vấn hỏi ứng viên:

– Bạn có ưu điểm gì?

– Tôi có thể giao tiếp với động vật.

Người phỏng vấn ngạc nhiên:

– Ồ, một khả năng ấn tượng đấy. Vậy còn nhược điểm của bạn?

– Mấy con vật đó không hiểu những gì tôi nói.

– !?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *