Lão chủ quán vừa đánh con vừa mắng :

– Mày còn thiếu thốn gì mà đi móc túi người ta, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày. Mày học ở đâu cái thói ấy hả?

– Con học ở nhà, bố ạ. – cậu con trai giương mắt nhìn.

– Sao lại ở nhà? – ông bố nổi cơn thịnh nộ.

– Tuần trước trong khi kiểm tiền, bố chẳng nói với mẹ rằng thời buổi móc túi nhau, thằng nào không móc túi là thằng ngu đó sao?

– !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *