Bạn đang đọc truyện Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru của tác giả Vũ Lạc trên website đọc truyện online. Run rẩy trước quý công tử Sesshomaru
Lạnh lùng, chớ có lại gần, đại yêu quái cường đại!
Yêu quái cũng có lúc tiểu nhân, hồi còn nhỏ Sess như thế nào?
Văn này là nữ chính xuyên qua về thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, làm cô cô của tiểu yêu quái Sesshomaru sama!
Bạn Sess trưởng thành từng chút từng chút một!
Bài này thoải mái không ngược
Bài này sau khi dưỡng Sess thành…
Bài này __ tác giả thật sự văn án vô năng, vẫn là thỉnh các vị nhảy vào hố thưởng thức đi!

Được tài trợ bởi Nhụy hoa nghệ tây Saffron Việt

Danh sách các chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *